CÁC TÍNH NĂNG NHÀ THÔNG MINH

Giải pháp nhà thông minh được tích hợp bao gồm không giới hạn các tính năng trong toàn bộ ngôi nhà, tòa nhà building hoặc khách sạn cao cấp.

Điều khiển qua Smartphone & Tablet
Một ứng dụng Nhà thông minh duy nhất cho phép điều khiển toàn bộ ngôi nhà: các kịch bản chiếu sáng, bật/tắt hệ thống chiếu sáng, đóng/mở cổng tự động, cửa cuốn, rèm, theo dõi an ninh camera, thưởng thức âm nhạc. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất.
Điều khiển qua Smartphone & Tablet
Một ứng dụng Nhà thông minh duy nhất cho phép điều khiển toàn bộ ngôi nhà: các kịch bản chiếu sáng, bật/tắt hệ thống chiếu sáng, đóng/mở cổng tự động, cửa cuốn, rèm, theo dõi an ninh camera, thưởng thức âm nhạc. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất.
Công tắc điều khiển thông minh
Một ứng dụng Nhà thông minh duy nhất cho phép điều khiển toàn bộ ngôi nhà: các kịch bản chiếu sáng, bật/tắt hệ thống chiếu sáng, đóng/mở cổng tự động, cửa cuốn, rèm, theo dõi an ninh camera, thưởng thức âm nhạc. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất.
Điều khiển qua Smartphone & Tablet
Một ứng dụng Nhà thông minh duy nhất cho phép điều khiển toàn bộ ngôi nhà: các kịch bản chiếu sáng, bật/tắt hệ thống chiếu sáng, đóng/mở cổng tự động, cửa cuốn, rèm, theo dõi an ninh camera, thưởng thức âm nhạc. Tất cả được tích hợp trong một ứng dụng duy nhất.