Âm ly đa vùng ( amp connect )

Bộ âm ly  âm thanh đa vùng trong nhà. Đây là bộ AMP tích hợp cho phép phát đồng cùng lúc 2 khu vực với 4 loa phát nhạc khác nhau. Chủ nhà có thể điều khiển bằng công tắc, màn hình trung tâm và ứng dụng điện thoại để mở và chọn bài nhạc yêu thích.