Hệ thống cảm biến tự động hóa
Với cảm biến KNX, ngôi nhà thông minh của bạn có thể phản ứng thích hợp
Vận hành Nhà thông minh KNX của bạn
Mọi thứ trong tầm kiểm soát - các nút của chúng tôi
Ánh sáng
Ánh sáng - bất cứ khi nào bạn cần và với độ rọi phù hợp
Ưu thế của tiêu chuẩn KNX
Công nghệ KNX là thành quả kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm thu được trong 31 năm với công nghệ tiền thân của KNX, bao gồm European Installation Bus (EIB), European Home System (EHS) và BatiBUS.