Hệ thống cảm biến tự động hóa


Tự động hóa chỉ hoạt động với các cảm biến

Tự động hóa tòa nhà hoạt động một cách thông minh khi hệ thống phản ứng phù hợp với tình huống hiện tại: Mặt trời đang thiêu đốt - hệ thống chống nắng được hạ thấp, có người bước vào hành lang - đèn mờ đi, tòa nhà nguội đi - hệ thống sưởi được kích hoạt.

Để điều này hoạt động, hệ thống phải được cung cấp các giá trị thích hợp thông qua các cảm biến. Các phản hồi tự động thích hợp sau đó có thể được đặt trong hệ thống KNX. 

Tự động chuyển đổi

Bạn có thể phát hiện xem mọi người có hiện diện hay không bằng thiết bị phát hiện sự hiện diện và thiết bị phát hiện chuyển động. Bạn có thể liên kết các hành động với sự hiện diện, ví dụ như ánh sáng trong phòng lưu trữ hoặc nhiệt độ thoải mái trong phòng khách. Máy dò sự hiện diện được sử dụng trong các phòng có người ở trong thời gian dài.

Các máy dò có khả năng phát hiện tốt hơn và do đó cũng phát hiện các chuyển động nhỏ hơn, ví dụ như người ở bàn làm việc. Máy dò chuyển động được sử dụng cho những khu vực chỉ được sử dụng trong thời gian ngắn (như hành lang hoặc phòng liền kề). Chúng có một góc phát hiện để ngăn chặn sự phát hiện của vật nuôi nhỏ.